22 Απρ 2023 @ 10:00 εώς 16:00

«Αθηναϊκές διαδρομές και αναγνώσεις»

Η δράση αποσκοπεί στη γνωριμία του αναγνωστικού κοινού και των περιπατητών του αθηναϊκού κέντρου με εκδόσεις του ΠΙΟΠ, οι οποίες έχουν σημείο αναφοράς την Αθήνα: η εξέλιξη του ιστορικού κέντρου διαχρονικά, μέσα από τη ματιά αρχιτεκτόνων, ιστορικών, αρχαιολόγων, αλλά και μέσω εικονογραφήσεων και φωτογραφιών.